Monday, December 29, 2008

اوووووووووف انا مدايقه ومش طايقه حد ولا طايقه نفسى
حرام كده بقى
انا ايه اللى خلانى اشوف الاخبار
مش هشوف تلفزيون تانى ابداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا